Lunch & AI

Välkommen att delta i digitala lunchseminarier med diskussioner kring hur AI påverkar vår vardag! Tema för fyra lunchseminarier som hålls under hösten 2020 är hur yrkesroller förändras när AI-baserade system integreras.

29 september kl 12.10-12.50: Vad är framtidens nya yrkesroller i en tillvaro med AI-baserade system?

20 oktober kl 12.10-12.50: Vad händer med hälso- och sjukvårdens professioner när beslutsstödsystem och självträningsapplikationer blir vardag?

10 november kl 12.10-12.50: Vad händer när AI-baserade system kan hjälpa barn att lära sig saker i skolan?

1 December kl 12.10-12.50: Hur förändras kulturarbetares yrkesroller?